รายละเอียดหนังสือ
Access 2003-2007 Quickstart Tutorials
ผู้แต่ง : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 005.74 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 005.74
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 240
เลข ISBN: 9789749764244
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046563ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***