รายละเอียดหนังสือ
บำบัดเบาหวานด้วยอาหาร
ผู้แต่ง : ศัลยา กงสมบูรณ์เวช
สำนักพิมพ์ : พริ้นแอนด์คอนดทรล
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 616.462ศ17 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 616.462ศ17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 195
เลข ISBN: 9789743834233
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046844ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***