รายละเอียดหนังสือ
พจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมเครื่องกล:กลศาสตร์วิศวกรรม
ผู้แต่ง : ราชบัณฑิตยสถาน
สำนักพิมพ์ : อรึณการพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 621.03พ12 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 621.03พ12
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN: 9786167073361
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046842ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***