รายละเอียดหนังสือ
หมีน้อยไหมพรหม
ผู้แต่ง : รัชนี เที่ยงธรรม
สำนักพิมพ์ : เจ้าสำนัก
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 746.434ร112 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 746.434ร112
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 9789748487946
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046830ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***