รายละเอียดหนังสือ
เมนุไข่ จานประหยัด
ผู้แต่ง : ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์
สำนักพิมพ์ : แสงแดด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 641.675ม55 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 641.675ม55
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 95
เลข ISBN: 9789740652199
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046838ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***