รายละเอียดหนังสือ
เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ
ผู้แต่ง : สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกูล
สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 001.4 ส16ส รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 001.4 ส16ส
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 390
เลข ISBN: 9745971871
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046250ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***