รายละเอียดหนังสือ
Logotype
ผู้แต่ง : michael Evamy
สำนักพิมพ์ : laurence king
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 741.6E-L รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 741.6E-L
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 1850
เลข ISBN: 9781856698448
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045290ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***