รายละเอียดหนังสือ
สารบรรณโลกและเงินตรานานาชาติ
ผู้แต่ง : บุญชัย บุญชัยเสถียร
สำนักพิมพ์ : บางกอกบล๊อก
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 915 บ.22 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 915 บ.22
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046850ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***