รายละเอียดหนังสือ
ทัศนะจากอินเดีย
ผู้แต่ง : พระเทพ
สำนักพิมพ์ : พระเทพ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ915.404ท56 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : อ915.404ท56
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 9786167308784
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045752ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***