รายละเอียดหนังสือ
สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์ : พริกหวานกราฟิคจำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 379.593ส215 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 379.593ส215
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9789745598553
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046833ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***