รายละเอียดหนังสือ
การแสดงพื้นบ้านในประเทสไทย
ผู้แต่ง : เรณู โกศินานนท์
สำนักพิมพ์ : ไทยรัฒนาพานิช
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 791ร45 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 791ร45
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 76
เลข ISBN: 9740848109
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046256ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***