รายละเอียดหนังสือ
พัฒนาเล็กและเยาวชน
ผู้แต่ง : วัฒนา ศิวะเกื้อ
สำนักพิมพ์ : อมรรินทร์พริ้นติ้ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ 305.231 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : อ 305.231
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2559
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1033817ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***