รายละเอียดหนังสือ
จิตวิทยาเด็ก
ผู้แต่ง : สุชา จันทน์เอม
สำนักพิมพ์ : ไทยวัฒนาพานิชย์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 155.4ส42 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 155.4ส42
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2541
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9789740841159
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046111ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***