รายละเอียดหนังสือ
ศิลปะงานต่อผ้าสมัยใหม่
ผู้แต่ง : เสาวลักษร์ ยุติศรี
สำนักพิมพ์ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 645.1 ส รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 645.1 ส
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2530
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 125
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046206ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***