รายละเอียดหนังสือ
หลักการบริหารธุรกิจ
ผู้แต่ง : สุรพันธ์ แันทแดนสุวรรณ
สำนักพิมพ์ : จุดทอง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658ส47ฉ1 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 658ส47ฉ1
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 165
เลข ISBN: 97897488162160
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046202ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***