รายละเอียดหนังสือ
คู่มือความปลอดภัยบนท้องถนนและคนเดินเท้า
ผู้แต่ง : บุญหลง กาคำฟู
สำนักพิมพ์ : พี.ซี.ที.พับลิชชิ่ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 372.83 บ43 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 372.83 บ43
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 270
เลข ISBN: 9749112334
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046198ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***