รายละเอียดหนังสือ
การบัญชีบริหาร
ผู้แต่ง : R.Garrison
สำนักพิมพ์ : แมคกรอ-ฮิล
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658.1511น114 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 658.1511น114
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 320
เลข ISBN: 97897499659965702
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046109ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***