รายละเอียดหนังสือ
คู่มือประมวลรัษฎากร
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 343.5930ส16 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 343.5930ส16
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 1000
เลข ISBN: 9789747532654
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046877ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***