รายละเอียดหนังสือ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง : วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 330 ว 115 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 330 ว 115
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 9789749900192
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046859ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***