รายละเอียดหนังสือ
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
ผู้แต่ง : ประกอบ อยู่ชมบุญ
สำนักพิมพ์ : สถาบันการแปลหนังสือ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 333.95 ป17 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 333.95 ป17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 974269044.8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046862ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***