รายละเอียดหนังสือ
ผลกระทบของภูมิอากาศต่อการประมง
ผู้แต่ง : ศศิธร แสงโสภณ
สำนักพิมพ์ : สถาบันการแปลหนังสือ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 577.22 ศ18 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 577.22 ศ18
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 974.269.046.4
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1018397ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***