รายละเอียดหนังสือ
500 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน
ผู้แต่ง : โครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักพิมพ์ : บริษัท แปลนพริ้นติ้ง จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 028.162 ค82 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 028.162 ค82
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 240
เลข ISBN: 9748379345
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046864ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***