รายละเอียดหนังสือ
let s go Ballon Party
ผู้แต่ง : รุ่งโรจน์ สุวรณฮาดา
สำนักพิมพ์ : บางกอกบอลลูน
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 745.59842l รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 745.59842l
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 9789748284362
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046858ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***