รายละเอียดหนังสือ
อาหารหญิงวัยทอง
ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์แสงแดด
สำนักพิมพ์ : ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ 613.0438 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : อ 613.0438
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2548
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 295
เลข ISBN: 9749665112
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046868ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***