รายละเอียดหนังสือ
การจัดดอกไม้สด
ผู้แต่ง : สุพัสดา ศรีอุดร
สำนักพิมพ์ : วาดศิลป์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 745.92 ส46 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 745.92 ส46
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 9786115120536
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046867ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***