รายละเอียดหนังสือ
ภาษอังกฤษเฉพาะกิจ
ผู้แต่ง : นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
สำนักพิมพ์ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 651.75น37 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 651.75น37
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9745759082
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046871ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***