รายละเอียดหนังสือ
เกร็ดวิทยาศาสตร์น่ารู้
ผู้แต่ง : ทรงวุฒิ สุธาอรรถ
สำนักพิมพ์ : สวนหนังสือ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 575.0162 ต27บ รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 575.0162 ต27บ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 40
เลข ISBN: 9748702529
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046253ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***