รายละเอียดหนังสือ
แกะสลักแคนตาลูป
ผู้แต่ง : บุรินทร์ภัทร ชุวงศ์
สำนักพิมพ์ : ฮอบบี้เมคเกอร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ745.924 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : อ745.924
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN: 9747349175
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046853ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***