รายละเอียดหนังสือ
มหัศจรรย์น้ำมันหอมระเหย
ผู้แต่ง : อรชร เอกภาพสากล
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 615.3219 อ17 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 615.3219 อ17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2543
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 295
เลข ISBN: 974924043x
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046116ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***