รายละเอียดหนังสือ
กรุงเทพในอดีต
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรบัณฑิต
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 390 ท 56 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 390 ท 56
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2518
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046115ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***