รายละเอียดหนังสือ
ผลไม้ชุดที่2
ผู้แต่ง : ระพีพรรณ
สำนักพิมพ์ : พิมพ์แดดแสง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ581.464 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : อ581.464
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN: 9789747590951
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046875ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***