รายละเอียดหนังสือ
ชนิดพันธ์ุไม้
ผู้แต่ง : ประพันธ์ สิวาพันธ์พาณิช
สำนักพิมพ์ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 580.742 ส215 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 580.742 ส215
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046263ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***