รายละเอียดหนังสือ
นารีผู้มีพระคุณ
ผู้แต่ง : อุทัยศรี ค้อคงคา
สำนักพิมพ์ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 920.7 ส67 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 920.7 ส67
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9747775641
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046113ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***