รายละเอียดหนังสือ
ศิลปะการแกะโฟม
ผู้แต่ง : ชูศักดิ์ ไทพาณิชย์
สำนักพิมพ์ : รุ่งแสงการพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 751.42ช418ศ รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 751.42ช418ศ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 195
เลข ISBN: 9786164282292
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 31 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046873ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***