รายละเอียดหนังสือ
ประมวลกฎหมายอาญา
ผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
สำนักพิมพ์ : เจริญรัฐการพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 345 ส16 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 345 ส16
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 80
เลข ISBN: 9789790644606
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045925ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***