รายละเอียดหนังสือ
English for hotel staff
ผู้แต่ง : ปรีชา แดงโรจน์
สำนักพิมพ์ : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 428.24ป17 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 428.24ป17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 9748355691
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046879ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***