รายละเอียดหนังสือ
เปิดโปงการปล่อยไก่ตัวเบ้อเร่อ
ผู้แต่ง : ศิวงกุล
สำนักพิมพ์ : สัมฤทธิ์การพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 294.3113ว35 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 294.3113ว35
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2521
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 10
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045750ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***