รายละเอียดหนังสือ
The home and it furnshings
ผู้แต่ง : Ruth Moyton
สำนักพิมพ์ : Book company
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : Ref 645 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : Ref 645
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: london
ปีที่พิมพ์: 2508
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045711ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***