รายละเอียดหนังสือ
การพิมพ์3มิติเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
ผู้แต่ง : เจนชาญณรง
สำนักพิมพ์ : คิวทูเอส
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 621.988จ55ก รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 621.988จ55ก
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2563
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 380
เลข ISBN: 9786169248804
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045769ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***