รายละเอียดหนังสือ
ศิลปะประดิษฐ์งานถัก
ผู้แต่ง : TAFTING
สำนักพิมพ์ : ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 746.436ศ37 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 746.436ศ37
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9789749256329
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046122ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***