รายละเอียดหนังสือ
Introduction to Management in the Hospitalily Inaustty
ผู้แต่ง : เคลย์ตัน ดับเบิลยู แบร์โรว์ส
สำนักพิมพ์ : canada
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 647.94068 B-I รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 647.94068 B-I
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: canada
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 4327
เลข ISBN: 9780471782273
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046124ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***