รายละเอียดหนังสือ
พุทธประวัติสำหรับประชาชน
ผู้แต่ง : วิศน อินทสระ
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 294.3092 ว18 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 294.3092 ว18
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 350
เลข ISBN: 9744971916
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046123ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***