รายละเอียดหนังสือ
อร่อยปลอดภัย หน่อไม้ปรับกรด
ผู้แต่ง : สิริวัฒน์
สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการอาหารและยา
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 641.59593 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 641.59593
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9789742042385
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046063ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***