รายละเอียดหนังสือ
Spicc up your life
ผู้แต่ง : Suree Suksudecha
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ พริ้นต์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : R641.563S-S รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : R641.563S-S
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 395
เลข ISBN: 9749985869
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046119ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***