รายละเอียดหนังสือ
การบริหารการผลิต
ผู้แต่ง : สุปัญญา ไชยชาญ
สำนักพิมพ์ : พี.เอ.ลิฟวิ่ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 338.6 ส45 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 338.6 ส45
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 9748914372
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046066ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***