รายละเอียดหนังสือ
หลากหลายเมนูสมุนไพร
ผู้แต่ง : สุคนธ์ แคแสด
สำนักพิมพ์ : หจก. ซี.อาร์.เอส ยูนิเวอร์แซล(1986)
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 641.546ห115 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 641.546ห115
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 1986
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 170
เลข ISBN: 9749113357
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046053ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***