รายละเอียดหนังสือ
๙๐ พรรษา สมเด็จย่า พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์
ผู้แต่ง : สมเด็จย่า พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์
สำนักพิมพ์ : สมาคมทหารตำรวจนอกราชการแห่งประเทศไทย
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ. 923 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : อ. 923
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2534
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045314ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***