รายละเอียดหนังสือ
พระมหากษัตริย์ กับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง : สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ 923.1593 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : อ 923.1593
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 1500
เลข ISBN: 9746216074
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045376ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***