รายละเอียดหนังสือ
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอดีต
ผู้แต่ง : ศูนย์รวมข่าวเอกลักษณ์
สำนักพิมพ์ : ศูนย์การพิมพ์ อาคเนย์ จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 320.9593 ท.36 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 ท.36
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 3000
เลข ISBN: 9749355024
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045377ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***