รายละเอียดหนังสือ
รักษ์ดิน
ผู้แต่ง : กรมวิชาการ
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 631ว32 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 631ว32
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9742688044
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 04 มิถุนายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046061ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***